Адреса: 01001, м. Київ, Хрещатик, 12
Телефон: +38 (044) 490-70-16
Тел./Факс: +38 (044) 411-69-32

Матеріали з судівства та риболовного спорту

 

ІV. СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ


28. ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДІВСЬКОЇ КОЛЕГІЇ

1. Змагання з риболовного спорту проводяться суддівською колегією, призначеною відповідними президіями або радами колегії суддів з риболовного спорту та затвердженою організацією(клубом), що проводить змагання. 2. Склад суддівської колегії залежить від рівня, програми і часу для проведення змагань і може бути зменшений або збільшений. 3. Суддівська колегія несе відповідальність за проведення змагань та вирішення питань, які мають відношення до проведення змагань у відповідності до діючих Правил і Положення про проведення змагань.

 

29. ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ СУДДІВ

1. Суддя повинен досконало знати і неухильно виконувати Правила і Положення, бути коректним, безстороннім, організованим, дисциплінованим.

2. Суддя не має права залишати місце проведення змагань без дозволу старшого судді на вправі.

3. Суддя не має права надавати будь-яку допомогу учасникам, за винятком медичної та іншої невідкладної допомоги при нещасних випадках.

4. Суддя повинен негайно повідомляти Головного суддю про будь-які випадки порушення Правил, Положення і про порушення норм поведінки учасниками.

5. На місцях проведення змагань суддя повинен мати відповідний його посаді знак, а при виконанні обов'язків на водоймі – розпізнавальний знак на човні.

30. ГОЛОВНА СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ

1. Головна суддівська колегія складається з:

- головного судді;

- заступника головного судді;

- головного секретаря;

- заступника головного судді по медичному обслуговуванню.

При Головній суддівській колегії у разі необхідності може бути створений секретаріат суддівської колегії та призначені судді з інформації і судді при учасниках. В розпорядженні Головної суддівської колегії знаходиться комендант змагань та персонал для обслуговування змагань.

2. Головна суддівська колегія, суддівські бригади та групи, які обслуговують змагання, працюють під керівництвом головного судді. Суддівська колегія на своїх засіданнях затверджує результати змагань, розглядає питання організації та хід проведення змагань.

3. Головна суддівська колегія і комендант змагань повинні бути затверджені не пізніше, ніж за 10 днів до початку змагань.

31. ГОЛОВНИЙ СУДДЯ

1. Головний суддя керує проведенням змагань, несе відповідальність за виконання діючих Правил і Положення про змагання, призначає суддів на відповідні посади у суддівських бригадах на вправах, призначає мандатну комісію, якщо це не передбачено рішенням організації, яка проводить змагання.

2. Головний суддя повинен проводити засідання суддівської колегії до початку змагань, за підсумками кожного дня і для затвердження загальних результатів, а також в інших випадках, які потребують колегіального рішення. Засідання суддівської колегії за підсумками і загальними результатами дня проводяться спільно з представниками команд.

3. Головний суддя зобов'язаний :

а) провести нараду та інструктаж суддів;

б) перервати або відкласти проведення змагань, якщо виникли умови, які загрожують безпеці учасників;

в) завчасно сповістити представників у випадку зміни розкладу стартів;

г) прийняти рішення з приводу протестів, які надходять на його ім'я;

д) після закінчення змагань, в термін до 10 днів, здати звіт і протоколи в двох екземплярах до організації (клубу), що проводить змагання.

4. Головний суддя має право:

а) змінити розклад стартів, якщо у цьому виникла потреба;

б) відмінити або тимчасово припинити змагання через несприятливі погодні умови. Якщо при цьому минуло більше половини відведеного на змагання часу, то вони можуть вважатися такими, що відбулись;

в) усунути від участі у змаганнях спортсмена, який порушує норми поведінки, Правила або Положення про змагання, виявився непідготовленим до змагань;

г) усунути представника команди, який не виконує або не справляється з виконанням своїх обов'язків;

д) дозволити повторний старт учаснику у відповідності з Правилами або відмовити у такому дозволі;

е) проводити переміщення суддів у ході змагань;

ж) усунути від суддівства суддю, який зробив грубу помилку або не справився з виконанням своїх обов'язків;

з) відмінити рішення судді, якщо воно помилкове.

32. ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО СУДДІ

Обов'язки заступника головного судді визначаються головним суддею в залежності від особливостей проведення змагань. Заступник головного судді шикує учасників перед відкриттям та закриттям змагань, перевіряє склад учасників та доповідає головному судді або керівнику організації (клубу), що проводить змагання про готовність учасників до їх проведення.

33. ГОЛОВНИЙ СЕКРЕТАР ТА ЙОГО ПОМІЧНИКИ

1. Головний секретар керує роботою секретаріату і відповідає за підготування та оформлення всієї документації, яка має відношення до проведення змагань і за вірність підрахунків результатів змагань.

2. Головний секретар до початку змагань приймає заявки на участь у змаганнях (якщо призначена мандатна комісія організаційного комітету, то спільно з нею), організовує і проводить жеребкування, складає протоколи старту, розподіляє і видає номери учасникам та готує бланки карток учасників.

3. У день змагань головний секретар реєcтрує прибуття суддів, веде табель їх роботи, видає суддівські розпізнавальний знаки і бланки карток учасників або груп учасників та вивішує протоколи змагань, а по закінченні їх визначає і проставляє у протоколах особисті та командні результати і подає протокол змагань на затвердження головному судді.

4. В разі відсутності судді з інформації, головний секретар забезпечує інформацією про хід змагання.

5. По закінченні змагань готує всю звітну і протокольну документацію для здачі її в організацію, яка проводить змагання.

34. Заступник головного судді з медичного обслуговування 1. Заступник головного судді з медичного обслуговування перевіряє наявність віз лікаря в заявках на участь в змаганні, організовує надання медичної допомоги при пошкодженнях учасників і організовує пункти медичної допомоги в місцях проведення змагань. Слідкує за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог в місцях проведення змагань, розміщення учасників і їх харчування.

2. Після закінчення змагань надає головному судді звіт за встановленою формою.

35. СУДДЯ З ІНФОРМАЦІЇ

1. Готує та організовує інформацію для глядачів, учасників і представників організацій (клубів) про програму, порядок проведення змагань, їх хід і результати через радіомовлення, щити інформації і т.ін.

2. Організовує ритуал нагородження учасників змагань.

36. КОМЕНДАНТ ЗМАГАНЬ

1. Комендант змагань виконує вказівки головного судді, організовує підготовку і оснащення місць старту та фінішу, мішеней і сектору, приміщення для учасників, суддів і медичних працівників, забезпечує човнами, готує художнє оформлення місць проведення змагань і керує роботою персоналу, який обслуговує змагання. Проводить видачу інвентарю учасникам і суддям.

2. Відповідає за виконання розпорядку дня, додержання порядку на місцях старту, фінішу і на водоймі, а також у приміщеннях відпочинку і харчування учасників змагань.

3. Організовує розміщення учасників змагання в готелях, якщо це передбачено Положенням і кошторисом по його проведенню.

4. Забезпечує виготовлення схем водойми і необхідних покажчиків на місцях старту, фінішу та їх встановлення. Він організовує підготовку засобів зв'язку та інформації на місцях проведення змагань (зокрема і на водоймі).

37. СКЛАД БРИГАД СУДДІВ ПО ВПРАВАХ

1. В залежності від програми змагань, призначаються такі склади бригад суддів:

а) вправи № 1, № 2 частина 1, № 3, № 4 – старший суддя, суддя біля мішені, суддя - стартер (він же і хронометрист), суддя-секретар;

б) вправи № 2 частина 2, № 5 – старший суддя, двоє суддів на вимірюванні в секторі, суддя-стартер, суддя-секретар;

в) вправи №№ 6, 7, 8, 9, 11, 12 – старший суддя в зоні водойми, судді - контролери в зонах.

Кількість суддівських бригад та їх склад призначається в залежності від особливостей проведення змагань, характеру водойми і кількості учасників змагань.

2. В бригадах суддів функції судді-інформатора виконує один із суддів.

38. СТАРШИЙ СУДДЯ ПО ВЛУЧНОСТІ

Керує своєю бригадою суддів, контролює виконання Правил змагань, які відносяться до виконання прийомів закидів і відповідності снастей Правилам.

1. До початку змагань перевіряє правильність розміщення стартових планок і мішеней.

2. Забезпечує готовність своєї бригади не пізніше, ніж за 10 хвилин до початку старту першого учасника.

3. Знаходиться біля мішені під час виконання спортсменом вправи.

4. Приймає остаточне рішення по результатах влучання у мішень і переказує результати закидів судді - секретарю.

5. Закінчує роботу своєї бригади після того, як виконають вправу усі учасники і тільки з дозволу головного судді.

6. Після виконання всіма учасниками вправ, оформлений і підписаний протокол передає головному секретарю.

39. СУДДІ БІЛЯ МІШЕНЕЙ

1. Всі судді біля мішеней повинні мати добрі зір і слух.

2. Повинні знаходитися завжди збоку від напрямку закиду і на відстані не менше двох метрів від мішені.

3. Повідомляти старшому судді результати попадання учасником в мішень при виконанні вправи .

40. СУДДЯ-СТАРТЕР ПО ВЛУЧНОСТІ ЗАКИДІВ

1. Для реєстрації часу виконання вправи суддя-стартер повинен мати секундомір.

2. Завжди розміщується поряд з учасником, який виконує закид, але не заважати йому.

3. За заявою учасника про готовність до старту дає команду "старт" і вмикає секундомір.

4. Слідкує за правильністю виконання прийомів закидів учасником і відповідністю його снасті Правилам змагань.

5. В разі необхідності нагадує учасникам про послідовність виконання закидів і з витраченим часом, а при закінченні відведеного Правилами часу повинен дати команду про припинення виконання вправи.

6. Результат витраченого спортсменом часу на виконання вправи судді - секретарю по влучності.

41. СУДДЯ-СЕКРЕТАР ПО ВЛУЧНОСТІ

1. Знаходиться за межами зони закидів, у протоколі реєструє результати закидів, отримані від старшого судді по влучності і судді-стартера, викликає чергового учасника.

2. Передає оформлений і підписаний протокол старшому судді по влучності.

42. СТАРШИЙ СУДДЯ ПО ДАЛЬНОСТІ

1. До початку змагань перевіряє правильність розмітки старту у секторі і покажчиків у секторі.

2. Керує своєю бригадою суддів. Вирішує всі питання, які мають відношення до вимірювання дальності закиду, несе відповідальність за правильність вимірювання дальності закиду і контролює відповідність снасті і прийому закиду Правилам.

3. Під час закиду знаходиться поза сектором. Контролює роботу суддів на вимірюванні. При одержанні відомостей про результати закиду оповіщає про них суддю - секретаря.

4. Після чергового закиду і його вимірювання, переконавшись у тому, що сектор вільний, підійманням прапорця над головою дає судді - стартеру сигнал про можливість старту наступного учасника.

5. Після виконання вправи усіма учасниками передає оформлений та підписаний протокол головному секретарю.

6. Закінчує роботу з дозволу Головного судді.

43. СУДДЯ-СТАРТЕР ПО ДАЛЬНОСТІ

1. Розміщується поряд з учасниками, які виконують закиди, але не заважає їм.

2. При одержанні сигналу від старшого судді по дальності про те, що сектор вільний, дає дозвіл на старт черговому учаснику.

3. Відповідає за безпеку при виконанні закидів. Слідкує за тим, щоб перед початком кожного закиду сектор був вільним.

44. СУДДІ ПО ВИМІРЮВАННЮ

1. Кожний з них знаходиться поза сектором, але у зоні найбільш можливого падіння грузика.

2. Фіксують місцезнаходження грузика після закиду і вимірюють дальність закиду, а результат повідомляють старшому судді по закидам на дальність.

3. Вимірювання дальності проводиться по прямій лінії від середини стартової планки до місця знаходження грузика за допомогою металевої стрічки.

45. СУДДЯ-СЕКРЕТАР ПО ДАЛЬНОСТІ

 

1. Розміщується біля стартового майданчика, зважує грузики, веде реєстрацію результатів вимірювання дальності закидів, отримавши їх від старшого судді.

2. Оформлений і підписаний протокол передає старшому судді по дальності.

46. СТАРШИЙ СУДДЯ У ЗОНІ ВОДОЙМИ

1. Повинен бути добре ознайомленим з зоною, відведеною для змагань.

2. Напередодні змагань знайомить з акваторією суддів-контролерів, розподіляє їх у зоні.

3. Несе відповідальність за обмежуючі знаки на місці ловлі, розмітку якого проводить до початку змагань.

4. Забезпечує своєчасне прибуття учасників до старту, шикує їх і перевіряє відповідність нагрудних номерів даним у протоколі.

5. Реєструє учасників, які стартували і докладає про це головному судді.

6. Контролює стартовий час і в означений час подає сигнал початку виконання вправи.

7. Забезпечує готовність до виходу на водойму суддів-контролерів.

8. Під час змагання слідкує за обмежуючими знаками і приймає заходи по усуненню помічених недоліків.

9. Під час змагань завжди знаходиться у акваторії, відведеній для їх проведення.

10. Зобов’язаний негайно вжити заходи для надання необхідної допомоги, якщо йому стане відомо про нещасний випадок з будь-яким із учасників або суддів-контролерів.

11. При повідомленнях суддів-контролерів про порушення Правил змагань учасниками негайно інформує головного суддю і виконує його розпорядження. По усім порушенням, які мали місце, подає письмове пояснення.

12. Має право усувати від участі у змаганнях спортсменів, які недостатньо підготовлені, якщо подальша участь у змаганнях загрожує їх власному здоров'ю і безпеці інших учасників. Про це він доповідає головному судді.

13. Повинен завжди знаходитись у зоні, а при закінченні ловлі - у районі фінішу (пункту збору) і закінчує роботу тільки після того, як буде закінчена реєстрація вилову всіх учасників, які прийняли старт.

14. На фініші провадить прийом вилову по загальній вазі і кількості екземплярів, які пред'явлені учасниками.

15. Реєструє кількість учасників, які прибули до фінішу і тих, які не фінішували і доповідає про це головному судді.

16. Передає оформлений і підписаний протокол головному секретарю.

17. Якщо по закінченні змагань з'ясується, що хтось із спортсменів, які стартували, не фінішував і не повідомив про причини неприбуття до місця фінішу, він разом з представниками команди і суддями-контролерами зобов’язаний негайно вжити заходів для розшуку спортсмена і повідомити про це головного суддю.

47. СУДДЯ-КОНТРОЛЕР НА ВОДОЙМІ

1. Виконує вказівки старшого судді у зоні. Слідкує за виконанням учасниками Правил змагань з ловлі риби у зоні.

2. За вказівкою старшого судді у зоні повинен прийняти участь у роботі по підготуванню і оснащенню зони, відведеної для змагань, місця старту, фінішу, а також у пошуках учасників, які не з'явилися до фінішу.

3. Не має права залишати свою зону без дозволу старшого судді у зоні.

4. Зобов'язаний негайно вжити заходів для надання необхідної допомоги при нещасних випадках.

5. Зобов'язаний перевіряти снасті учасників і реєструвати випадки порушення Правил і Положення, доповідати про них старшому судді у зоні.

6. По закінченні змагань зобов'язаний на фініші разом із старшим суддею зважити вилов учасників і перерахувати кількість екземплярів.

48. МАНДАТНА КОМІСІЯ

1. Мандатна комісія організаційного комітету призначається організацією, яка його проводить (або рішенням Головного судді) із складу суддів суддівської колегії змагання.

2. До складу мандатної комісії (3-5 чоловік) входить комендант змагань. Очолює мандатну комісію, як правило, головний секретар змагання. 3. Мандатна комісія працює напередодні змагань і вирішує такі питання:

- розглядає подані іменні заявки і документи спортсменів і суддів, що прибули на змагання;

- перевіряє відповідність документів спортсменів вимогам Правил і Положення про змагання;

- реєструє всіх прибулих спортсменів-учасників змагань, їх кількість, в тому числі по спортивним категоріям, віку і статі;

- реєструє прибулі команди і відмічає відсутні команди організацій, що подали попередні заявки;

- складає список прибулих суддів і відмічає відсутніх суддів із складу суддівської колегії;

- відмічає наявність риболовно - спортивного обладнання і вимірювального інструментарію, їх відповідність, стан і придатність для проведення змагань згідно Правилам і Положенню;

- реєструє наявність Перехідного Кубка і нагородної атрибутики (дипломів, медалей, жетонів, призів і т. ін.).

4. По закінченні роботи мандатна комісія оформляє відповідний протокол про учасників змагань, спортсменів і суддів, допущених до змагань, підготовленість бази до його проведення і подає протокол на розгляд Головній суддівській колегії.

вгору сторінки /  роздрукувати  
Сторінку оновлено:26-12-2009 01:44
© 2007 - 2023 Всі права належать Київській Федерації Риболовного Спорту.
Передрук матеріалів тільки з погодження Адміністрації КФРС.