Адреса: 01001, м. Київ, Хрещатик, 12
Телефон: +38 (044) 490-70-16
Тел./Факс: +38 (044) 411-69-32

Матеріали з судівства та риболовного спорту

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 27.10.2008     №614

 

ПОЛОЖЕННЯ

про медичне забезпечення спортивно-масових заходів

Медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється Українським центром спортивної медицини, обласними та міськими Диспансерами, Центрами незалежно від їх відомчого підпорядкування, відділеннями спортивної медицини лікувально-профілактичних закладів загальної мережі.

Для цього не пізніше, ніж за 3 дні до початку змагань їх організатори подають відповідну заявку до закладів, які будуть забезпечувати медичне обслуговування даних змагань.

Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники. Присутність лікаря із спортивної медицини обов'язкова на змаганнях всіх рівнів. Змагання у системі масової фізично-оздоровчої роботи можуть обслуговуватись середнім медичним персоналом. За відсутності медичного Працівника головний суддя не має права проводити змагання. Лікарські бригади, які обслуговують спортивно-масові заходи, повинні мати все необхідне для надання невідкладної медичної допомоги та транспортування постраждалих у відповідні лікувально-профілактичні заклади.

Кількість медпрацівників та обсяг медичних засобів для медичного забезпечення проведення змагань вирішується у кожному конкретному випадку окремо.

Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді.

Всі його рішення в межах компетентності обов'язкові для учасників, суддів, організаторів змагань.

Лікар представляє в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного забезпечення змагань та звіт по їх закінченні. Медичне забезпечення змагань складається з наступних основних розділів:

1. Участь лікаря у роботі мандатної комісії змагань.

Лікар, який обслуговує змагання, залучається до роботи мандатної комісії. Він контролює правильність оформлення заявочних листів та інших документів, регламентованих міжнародними спортивними асоціаціями (федераціями), які дозволяють допуск учасників до змагань, їх відповідність встановленим формам та вимогам. У заявочному листі повинно бути вказано прізвище, ім'я, по батькові, вік та кваліфікація кожного учасника, вид змагань, до яких він допускається, висновок лікаря про допуск. Дата, підпис лікаря та печатка лікарсько-фізкультурного диспансеру або лікувально-профілактичного закладу, де спортсмен знаходиться під наглядом, повинні бути навпроти прізвища кожного учасника. Печатка інших закладів або особиста печатка лікаря не дійсні.

Дозвіл на участь в змаганнях в кожному випадку оформлюється спеціальним заявочним листом (поіменний список) за такою формою:

 

ЗАЯВОЧНИЙ ЛИСТ

(поіменний список)

на учасників змагань з___________________________)

пп

 

ПIБ

Рік

наодження

Спортивна кваліфікація учасника

Прізвище тренера

Дата, підпис  лікаря та

печатка

навпроти

Перелічені в списку особи пройшли належне тренування і до змагань підготовлені.

Допускається до участі в змаганнях___________________ осіб.

                                                                       (кількість)

Підписи: Керівник спортивної організації

Тренер

____________ Лікар___________________________________________________

Вік учасників та кваліфікація повинні відповідати встановленим вимогам змагань з даного виду спорту. Як виняток, при задовільних фізичних даних і добрій підготовці юних спортсменів, лікар може дозволити їм участь в змаганнях в наступній, більш старшій віковій групі (крім видів спорту, в яких правилами змагань забороняється участь юних спортсменів у змаганнях дорослих). У такому разі крім допуску на заявочному листі видається окрема довідка з підписом лікаря та тренера.

2. Контроль за санітарним станом місць змагань, тренувань, розміщення і харчування учасників.

Це важливий розділ медичного забезпечення змагань. Попередній та поточний контроль за станом місць змагань, розміщенням та харчування учасників здійснюються медичною службою змагань спільно з місцевою санітарно-епідеміологічною службою міста, району, де проводяться змагання. До початку змагань вони знайомляться з санітарно-гігієнічними умовами, епідеміологічною обстановкою в місцях їх проведення, санітарно-технічним станом спортивних споруд, інвентарю та обладнання, допоміжних приміщень, душових, місць харчування, медпунктів та інше. Організатори змагань і адміністрація баз, на яких проводяться змагання, несуть відповідальність за санітарний стан об'єктів і дотримання встановлених санітарних вимог. При їх порушенні лікар робить офіційну заяву в суддівську колегію і разом з організаторами змагань вживає заходи щодо усунення цих недоліків. Якщо ці заходи виявляться недостатніми, лікар має право заборонити проведення змагань.

Для попередження шлунково-кишкових захворювань особливе значення має контроль за харчуванням - санітарним станом місць збереження, приготування та видачі продуктів, їх підбором, калорійністю. Меню та режим харчування складається на основі розроблених для спортсменів норм збалансованого харчування з урахуванням виду спорту, енерговитрат. Регулярно проводяться санобробки місць змагань, розміщення та харчування спортсменів. Обслуговуючий персонал проходить лікарські огляди для виключення шкірно-інфекційних захворювань та бактеріоносійства.

3. Спостереження за учасниками змагань, попередження травм та

захворювань.

Під час змагань лікар спостерігає за станом здоров'я, самопочуттям спортсменів. Він може проводити вибіркові обстеження. Обов'язковому обстеженню підлягають учасники при наявності скарг на стан здоров'я, ознак захворювання. Лікар, який обслуговує змагання, має право заборонити спортсмену подальшу участь у змаганнях у випадку:

- захворювань під час змагань або загострення хронічних захворювань;

- отримання спортсменами гострих травм;

- наявність скарг на погане самопочуття;

- невідповідність віку учасників віковим нормам допуску до змагань;

- при недостатній фізичній підготовці учасника;

- відсутності передбачених правилами захисних пристосувань, не відповідності одягу, взуття правилам проведення змагань;

- при раптово виниклій загрозі для здоров'я спортсменів.

Рішення лікаря про усунення учасника від змагань з приводу захворювання чи травми, а також рішення про заборону змагання у зв'язку зі зміною метеорологічних умов (зміни температури повітря, зливою, завірюхою тощо) передаються в головну суддівську колегію або головному судді згідно з правилами змагань.

4. Надання медичної допомоги учасникам змагань.

Для надання, у разі потреби, невідкладної амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги учасникам змагань та для забезпечення санітарно-епідеміологічного нагляду за об'єктами проживання, харчування та перебування учасників змагань в місцях їх проведення організовуються медичні пункти з постійним чергуванням медперсоналу, необхідними засобами для надання першої допомоги, санітарним транспортом. Місце знаходження медичних пунктів позначається покажчиками.

Розташування медичного персоналу у місцях змагань повинно забезпечувати можливість найбільш швидкого надання медичної допомоги.

Відповідальний лікар повинен:

- перевірити наявність і готовність засобів для надання швидкої та невідкладної медичної допомоги;

- провести інструктаж і розподіл обов'язків серед медперсоналу, виділеного для обслуговування змагань;

- визначити порядок надання медичної допомоги і разом з місцевими органами охорони здоров'я визначити лікувально-профілактичні заклади для необхідної консультативної допомоги і стаціонарного лікування.

У випадку захворювань, травм у ході змагань надається медична допомога. При наявності медичних показників для подальшого лікування хворі направляються до відповідних лікувальних закладів. Керівництво команди інформується про характер травми, захворювання, надану медичну допомогу, стан здоров'я спортсмена. Питання про подальшу участь у змаганнях спортсмена, що захворів або отримав травму, вирішує лікар змагань разом з керівництвом команди.

Медичне забезпечення змагань по боксу та боротьбі потребує наявності однієї медичної бригади біля кожного рингу або килима. При медичному обслуговуванні виду спорту, де змагання проводяться по ваговим категоріям, одночасно з контрольним зважуванням проводиться лікарський огляд. Медичне забезпечення змагань з великою кількістю учасників

Великі багатоденні, комплексні, міжнародні змагання з великою кількістю учасників обслуговує бригада лікарів, якою керує головний лікар змагань. У його розпорядженні знаходиться весь медичний персонал, залучений до обслуговування змагань, санітарний транспорт. Кількість машин швидкої медичної допомоги залежить від масовості змагань, віддаленості їх від місця, місцевості тощо. Наявність карети швидкої медичної допомоги є обов'язковою умовою для всіх видів змагань. До початку проведення змагань поза спортивними спорудами лікар забезпечує санітарну розвідку по маршруту трас (перевіряє місця зупинки спортсменів, розміщення, харчування, водопостачання та інше), знайомиться з дистанцією, інструктує медпрацівників і водіїв швидкої медичної допомоги, чітко визначає їх функції, звертає особливу увагу на складні ділянки. Слід своєчасно ознайомити учасників з небезпечними ділянками дистанції, заборонити зустрічний рух, перебування на трасі глядачів і транспорту. Якщо змагання пов'язані з переміщенням учасників по трасі (при проведені змагань з авто-, мото-, велоспорту, з марафонського бігу), пересувні медичні пункти розгортаються на старті, фініші та найбільш небезпечних ділянках траси. Суддівську колегію, тренерів, контролерів інформують про розташування медпрацівників та санітарного транспорту на дистанції. Спортсменів по трасі супроводжує санітарна машина. На дистанції розташовуються пункти харчування. Відповідно до регламенту змагань санітарний транспорт і медперсонал може залишити свої місця лише після приходу останнього учасника. Для пошуку відсутнього спортсмена і надання йому допомоги суддя і лікар мають право залучити будь-якого учасника змагань.

вгору сторінки /  роздрукувати  
Сторінку оновлено:26-12-2009 01:44
© 2007 - 2023 Всі права належать Київській Федерації Риболовного Спорту.
Передрук матеріалів тільки з погодження Адміністрації КФРС.